Žízeň

C
C
F
F
G
G
C7
C7
1. Když Ckapky deště buší na FrozpáGlenou Czem já toužím celou duší dát Fživou vodu Cvšem.
Už v knize knih je psáno: bez Fvody Gnelze Cžít, však ne každému je dáno z Fřeky pravdy Cpít.
R. Já mám Gžízeň, věčnou Cžízeň, C7stačí Fříct, kde najdu Cvláhu
a zchladím žáhu páliGvou, já mám žízeň, věčnou Cžízeň,
C7stačí Fříct, kde najdu Cvláhu, zmizí FžíCzeň.
2. Stokrát víc než slova hladká jeden čin znamená, však musíš zadní vrátka nechat zavřená.
Mně čistá voda schází, mně chybí její třpyt, vždyť z moře lží a frází se voda nedá pít.
3. Jak vytékají říčky zpod úbočí hor, tak pod očními víčky se ukrývá můj vzdor.
Ten pramen vody živé má v sobě každý z nás a vytryskne jak gejzír, až přijde jeho čas.