Vandrovali hudci

Gmi
Gmi
Cmi
Cmi
D7
D7
F
F
B
B
1. GmiVanCmidroD7vali Gmihudci, >vanFdroBvali hudci,
Gmidva pěkní mláD7denGmici, dva pěkCminí mláD7denGmici.
2. [: Řek jeden druhému, :] [: bratr bratru svému. :]
3. [: Slyšíš, milý bratře, :] [: vímť já dřevo krásné. :]
4. [: Dřevo javorové, :] [: na housličky dobré. :]
5. [: Pojďmě, je utněme, :] [: houslí nadělejme. :]
6. [: Housle mně a tobě, :] [: ať zahrajem sobě. :]
7. [: Když ponejprv ťali, :] [: dřevo zavzdychalo. :]
8. [: Kdyť podruhé ťali, :] [: krev se vyprýštila. :]
9. [: Když potřetí ťali, :] [: dřevo promluvilo. :]
10. [: Nesekejte hudci, :] [: vy pěkní mládenci. :]
11. [: Vždyť já nejsem dřevo, :] [: jsem já krev a tělo. :]
12. [: Jsem pěkná děvečka, :] [: tu z toho městečka. :]
13. [: Matka mě zaklela, :] [: když jsem vodu brala. :]
14. [: Když jsem vodu brala, :] [: s milým si postála. :]
15. [: Abych zdřevěněla :] [: a javorem byla. :]
16. [: Javorem vysoký, :] [: s tím listem širokým. :]
17. [: Jděte, hudci, jděte, :] [: mé matce zahrejte. :]
18. [: Zahrejte u dveří, :] [: o té její dceři. :]
19. [: Hudci počnou hráti, :] [: matička plakati. :]
20. [: Nehrajte mu hudci, :] [: vy pěkní mládenci. :]
21. [: Nic vy mi nehrejte, :] [: v srdci nebodejte. :]
22. [: Však dost trápení mám, :] [: když svou dveru nemám. :]
23. [: Přenešťastná máti, :] [: co klne své děti. :]