V mládí jsem se učil hrobařem

C
C
Ami
Ami
F
F
G
G
Kapo V(Bez kapa je to: G   Emi   C   D )
1.CV mládí jsem se učil hrobařem,
Amijezdit s hlínou, jezdit s trakařem,
Fkopat hroby byl můj ideGál.
2. JCezdit s hlínou, jezdit s vozíkem,
Amis černou rakví, s bílým pomníkem,
Ftoho bych se nikdy nenaGdál.
3. =1.
4. =2.
5. 5. Že do módy přijde kremace,
černý hrobař bude bez práce,
toho bych se nikdy nenadál.
6. Kolem projel vůz milionáře,
záblesk světel pad' mi do tváře,
marně skřípěj' kola brzdící.
7. Stoupám vzhůru, stoupám ke hvězdám,
tam se s černou rakví neshledám,
sbohem, bílé město zářící.
8.CSbohem, moje Amiměsto,
Fvzpomínat budu Gpřesto,
Cjak jsem poznal Amitvůj smích Fa tvůj Gpláč.
9. CNa Amina Fna G...