Otec Abrahám měl sedm synů

C
C
G7
G7
COtec Abrahám měl sedm synů
sedm synů měl otec G7Abrahám
G7oni nejedli, ani nepili,
jenom takhle dělaCli.
1. blé blé blé
2. levá noha
3. pravá noha
4. levá ruka
5. pravá ruka
6. hejbat ušima
7. hlava
8. ramena