Osamělé město

C
C
D
D
G
G
Emi
Emi
E
E
Ami
Ami
1. CTen den, co vítr Dlistí z města Gsvál,
můj Cdžíp se vracel, Djako by se Emibál,
že Casfaltový Dmoře odliv G
Ca stáj, že svýho Dkoně nepoEzná.
Ref. Řekni, Gkolik je na světě, kolik je takovejch Dměst,
řekni, Amikdo by se vracel, když všude je tisíce Emicest.
Tenkrát, Gkdyž jsi mi Terezo řekla, že ráda mně Dmáš,
tenkrát Amiptal jsem se Terezo, kolik mně polibků Emidáš.
napoDsled, napoGsled.
2. CJá z dálky viděl Dměsto v slunci Gstát
a Cdál jsem se jen Ds hrůzou musel Emiptát,
proč Cvítr mlátí Dspoustou okeGnic,
proč Cv ulicích jsou Dauta, jinak Enic.
3. Do Cprázdnejch beden Dzotvíranejch Gaut,
zazníCvá od něDkud něžnej tón Emiflaut
a v Czávějích staDrýho papíGru
Cválejí se Dklapky z klavíEru.
4. Tak bloudím tímhle strašným městem sám
a vím, že Terezu už nepotkám.
Jen já tu zůstal s prázdnou ulicí
a osamělý město mlčící.