Majolenka

Ami
Ami
G
G
D
D
C
C
AmiInu měl jsem hezGkou holku Amijménem GMajolenku
Amihezkou holku GMajolenku mítAmiG
Amičert mě tu bábu naGstrčil od AmiMajolenky odGstrčil
Inu Amiměl jsem hezkou Gholku MajoAmilenku
Ghezkou Majolenku AmimítGAmiDCDAmiGAmiD
AmiNeťukej a neGťukej Aminaši ještě Gneležej
AmiNeťukej a neGťukej Amináš táta je Gdivokej
Amimáme malou leGpenici Amije to slyšet do Gsednici
AmiNeťukej a neGťukej Amináš táta je Gdivokej
AmiNekGleAmipejD aC nDAmiukeGj AminašDi ještě neležej
neklepej a neťukej naši ještě nespěj
až ti naši budou spati potom můžeš zaklepati
na okno a na dveře Majolenka otevře
Počkej za rok, za dvě leta, zapomeneš na hospodu
a budeš doma u svý ženy, budeš doma u svý ženy
zunkat vodu ...
Počkej za rok, za dvě leta, zapomeneš na muziku
bude ti ji žena cinkat, a bude ti ji žena cinkat
na jazyku
Inu měl jsem hezkou holku jménem Majolenku
hezkou holku Majolenku mít
kýž by si čert tu bábu vzal a já svou milou zas dostal
měl jsem hezkou holku Majolenku
hezkou Majolenku mít
GAmDCDAmGAmD