Harfy v nebi

Fdim
Fdim
Edim
Edim
Cdim
Cdim
E6
E6
G7
G7
A9
A9
Emi
Emi
Gdim
Gdim
Text: Josef Kainar
Předehra a mezihra:
/HmajGmaj7/CisCismi7/5-Hmaj/FdimEsmiGismi7EdimFis+
HmajAž námFisdim budou Cismi7Emajjeden-krát Fis6všechny Gmajharfy Hmajv nebi Gis7hrát
FdimAž budemEmaj na oCis7sus4bláčku Emi7+svém Fis se Hmajslunit a Cdimsnít E6Fis
Tam nad kouřem komínů moc věcí ti prominu
Fdima budu EmajpříjemCis7sus4ná a Gismi6vlídFis7(Fisadd9)Hmaj/Fisjak strážný Emajanděl má Hmajbýt
A7sus4Dokud jsme Gis7/5-ale Gmajtady G7A7sus4 do - A9kud tě Dadd9na zemi Gmajmám Emi
Gis7sus4 chci hlídatFdim tvoje Fisspády GdimGismi7proč chodíš Gismiadd9z do - Fdimmu a Cis7sus4kam Fis+
To však milý pamatuj mám-li býti anděl tvůj
tak budu na tě zlá a přísná Emajjak strážný Gmajanděl má Hmajbýt...
Mezihra:
...Gismi7Dokud jsmeGmaj/D ale tady dokud tě na zemi mám
chci hlídat tvoje spády proč chodíš z domu a kam
To však milý pamatuj mám-li býti anděl tvůj
tak budu na tě zlá a přísná Emajjak strážný Gmajanděl má Hmajbýt... H9/6