Hájku, háječku

C
C
G
G
F
F
G7
G7
1. CHájku, háječku, hájku zeGleC
Chájku, háječku, Fhájku zelený
G7na mě se hněvá Cmý potěšeníG7
Cna mě se hněvá mý potěG7šenCí.
2. Na mě se hněvá, příčiny nemá
že sem nepřišel včera zvečera
3. Včera z večera, temná noc byla
já sem se bála, že bych zbloudila
4. Neboj se milá, nejsi tu sama
Jsou tu šífaři, jsem tu taky já