Dělání

D
D
G
G
Emi
Emi
A7
A7
Hmi
Hmi
D7
D7
1. [: DKdyž máš srdce zjihlé, Gkdyž máš potíže, Dtak dej cihlu k cihle, Gtěsto do díže,
Emiupeč A7třeba chleba, Dpostav Hmitřeba zeď, Gžal se A7krásně vstřebá,
Gzačni A7s tím hned teď, Gzačni A7s tím hned Dteď. :]D7
R. GDělání, A7dělání, Dvšechny smutky Gzahání, Emidělání, A7dělání je Dlék.D7
GDělání, A7dělání, Dto nám úsměv Gzachrání, Emidělání, A7dělání je Dlék.