David a Goliáš

C
C
Ami
Ami
F
F
G7
G7
A
A
Dmi
Dmi
H7
H7
Emi
Emi
G
G
D7
D7
Fmi
Fmi
C7
C7
E7
E7
CLidi na Amilidi jsou jako FsaG7ně, Cčlověk na Amičlověka jako FkatG7
Cpodívejte Ase na ně, DmimusíG7te naříCkat.H7
EmiObr do pidimužíka AmydH7lí, Emidomnívaje se, že vyhraAje.H7
GKlidně Emiseďme Amina židD7li, Gčtěme bibli, tam to všechG7no je.
CSamuelova kniha nám DmipovíG7dá, Cjak na Žida přišla veliDmiká bíG7da,
Cjak ti bídni AmiFilištíni Fválku vést neFmibyli líní. CAž potkaAs7li DaviG7da.
CDavid šel do války, volky, DminevolG7ky, Cz velké dálky nesl bratrům DmihomolG7ky.
CV pochodu se Amicvičil v hodu, Fdal si pro strýčka FmiPříhodu Ctři šutry do G7tobolCky.
Hej, Ashej, kam se C7valej, vždyť jsou D7malej!
Takhle G7Goliáš ho E7provokuje, DmiDavid slušně G7salujute.
CKdyž mu ale obr plivnul Dmido oG7čí, CDavid se otočí, prakem DmizatoG7čí.
CKdyž začínáš, Amino tak tu máš, Fbyl jsi velkej Fmijá měl kuráž.
CA jakej byl D7GoG7liCáš.