Chodili spolu z čisté lásky

C
C
Ami
Ami
F
F
G7
G7
Dmi
Dmi
Emi
Emi
1. ChCodili spolu z čisté lAmiásky Fa sedmnáct jim bylo lAmiet G7
Ca do té lásky bez nadsAmiázky sFe vešel celý širý svAmiět,
tFen svět v nich Dmiale viděl Emipásky, Fa jak by mohl neviG7dět,
vCždyť horovali pro teAmixasky Fa sedmnáct jim bylo lAmiet.
2. A Cv jedné zvláště slabé Amichvíli zFa noci silných úklaAmiG7
Cti dva se spolu ožeAminili bFez požehnání úřaAmidů,
Fať vám to Dmije či není Emimilé, Fměla ho ráda, měl ji G7rád,
oCdpusťte dívce provinAmiilé, Fjestli vám o to bude Amistát.
3.F vám to Dmije či není Emimilé, Fměla ho ráda, měl ji G7rád,
Ca bylo by moc pošetAmiilé Fpro život hledat jízdní Amiřád,
tCak jeden mladík s jednou sAmilečnou Fse spolu sešli na trAmiati,G7
kCéž dojedou až na konAmiečnou, Fkéž na trati se neztrAmiatí,
kFéž na trati se neztraAmití, Fkéž na trati se neztraAmití ...