Čerešně

Ami
Ami
Dmi
Dmi
F
F
E
E
C
C
G
G
AmiAko mladé Dmidievča  Fuž je to Eza naAmimi
AmiPo stromoch som Dmiliezla Fs našimi EchlapcaAmimi.
CA vždy keď na strome Gzlomili halúzku,
Dmiházali mi chlapci Amičerešne Gza blúAmizku
Ckeď boli zvedaví, Gčo to mám pod blúzkou
Dmiodháňala som ich Amizelenou GhalúzAmikou.
AmiUbránila Dmisom sa  Fviac menej EúspeAmišne,
Aminikto nesmel Dmisiahnuť  Fna moje EčerešAmine.
CNeverte mládencom,  Gkeď sa Vám zapáčia
Dmivyjedia vám všetky Amičerešne Gz koláAmiča.
CChlapci neublížia   Gkým hľadia zo stromu
Dmikeď zoskočia dolu,  Amičakajte GpohroAmimu.
AmiKeď sa na vás Dmichlapec   Fzadíva EupreAmine,
Amiako tie čeDmirešne  Fbudete EčerveAminé.
CKeď sa na vás šuhaj  Gusmeje pod fúzky
Dmirýchlo vyberajte   Amičerešne Gzpod blúzAmiky.
CČerešne sú zrelé Ga blúzka priúzka
Dminič vám nepomôže Amizelená GhalúzAmika.