Bitva o Karlův most

C
C
G
G
F
F
Ami
Ami
Emi
Emi
Dmi
Dmi
1. CMá vlasy Gdlouhý do půl Cpasu
Ck turistům Fjistou náklonCnost
Cbarokní Gsochy v letním Cjasu
Csedí tu Fjako hejno Cvos
Ref. [: Amimá vlasy do Emipasu a Fjen tak pro raCdost
Cnabízí Gortel nebo Cspásu :] CspásuF
Fv bitvě o Karlův Cmost
EmiTo pro teFbe král Karel CČtvrtý
Fmá láEmisko vlasaDmi
[: GdávCal   do maltFy žloutek
a mrhal Dmiúsilím a Cpruty Fze zlaCta :]

[: máš vlasy do pasu a jen tak pro radost
nabízíš ortel nebo spásu:]
(3x)    v bitvě o Karlův most
2. Má vlasy dlouhý do půl pasu
svůj bledej šampónovej chvost
a svádí právě toho času
bitvu o Karlův most
[: má v očích muškety, děla a čeká na Švéda
klíč ke zbrojnici těla až na Kampě mu dá :]
3. Máš vlasy dlouhý do půl pasu
tvou svatou válku vidí most
barokní sochy v letním jasu
a Němců kolem jako vos