Až se k nám právo vrátí

Emi
Emi
H7
H7
D
D
G
G
C
C
1. Chci Emisluncem být a ne H7planeEmitou, - H7až se k nám právo Emivrátí,
chci setřást bázeň H7staleEmitou, - H7až se k nám právo Emivrátí, vH7rátí.
Ref. EmiJá čekám dál, já Dčekám Gdál, Cjá čekám H7dál,
až se k nám právo Emivrátí, vH7rátí
2. Kam Emichci, tam půjdu, co H7chci, to budu Emijíst, H7až se k nám práEmivo vrátí,
a na co mám chuť, to H7budu Emičíst, - H7až se k nám právo Emivrátí. H7
3.Eminechci kývat, chci svůj H7názor Emimít, H7až se k nám právo Emivrátí,
já chci svůj život H7jako člověk Emižít, H7až se k nám právo Emivrátí.H7
4. Chci Emiklidně chodit spát a H7beze strachu Emivstávat, H7až se k nám
právo Emivrátí,
své děti po svém H7vychoEmivávat,- H7až se k nám právo Emivrátí.H7
5. Už se Emitěším, až se H7naroEmivnám,- ažH7 se k nám právo Emivrátí,
své věci rozhoH7dnu si Emisám,- H7až se k nám právo Emivrátí.H7