Ascalona

C
C
Emi
Emi
F
F
G
G
D7
D7
C7
C7
Fmi
Fmi
1. CTáborák Emizvolna FzhasíCná, Gosada už jde Cspát,
D7kytara tiše doznívá, Gdo duše padá chlad,
Cstařičký Emišerif Fuž líCGruku po láhvi vztCáh'',
Fpistole chová na klíně, Gbrouká si v temnotách.
R. GKdyž jsem byl mlCád, C7bývala AscaFlonFmia nejhezčí Cosadou, D7kterou jsem Gznal,
Gjak častoCkrát C7hýřila AscalFona Fmidivokou Cnáladou, D7již Bůh nám Gpřál,
C7však slávě Fpistolí už zvolna dozCníva a C7lesem nehlFučí toD7 vlčí voláGní,
já půjduC spát, však vlaC7jka FAscalony Fmimusí Cnad mým hrobem Gnavěky vlCát.
2. Vyschly už láhve na stole, pohasl ohňů žár,
šerif své těžké pistole pověsil na stožár,
na vlajku smutně se dívá, kytaru pohladí
a jeho hlava šedivá vzpomíná na mládí.