Hola, hoši, kamarádi

C
C
G7
G7
G
G
D7
D7
B
B
F
F
1
2
3
4
1. CHola, hoši, kamarádi, slyšte G7trubky jasný Chlas!
Signál, jejž tak máme rádi, když do Gšiku D7volá Gnás.
V lese, v G7lukách prožít volnou Cchvíli, pojďte, G7hoši, z ulice města Cven!
Za naší vlajkou, vesele k cíli hoj, za heslem svým, buď G7připraCven.
R. CVzhůru, do svého tábora, kde radostné kyne mládí,
Bza naším vůdcem a Fpod svým praporem, hurá, hurá, G7kamaráFdi.
2. Jak ty hory v modré dáli vysoko se k nebi pnou,
hleďme, bychom vždycky stáli za junáckou vlajkou svou.
V řadách skautských dbáti cti a kázně, to z nás každý měj na mysli jen,
kupředu stále, mužně bez bázně, hoj! za heslem svým: Buď připraven!
3. Kdyby jednou přišla chvíle a nepřítel hrozil nám,
braňme vlast svou v plné síle - žádný junák není sám!
Na svá místa, povinnost jak káže, nadešel, hoj! pro junáky den:
junáka zákon slibem nás váže i život svůj dát: Buď připraven!
R. Za republiku svobodnou, již máme všichni tak rádi,
bez bázně spejme za svým praporem, hurá, hurá, kamarádi.